Know-how

  • Prodajni tehničari na terenu pružaju kvalificirane savjete personalizirane svakom poduzeću
  • Sveobuhvatna korisnička usluga za sva pitanja i savjete vezano uz Bio-Circle proizvode
  • Interni odjel za istraživanje na polju kemije i biotehnologije za razvoj inovativnih proizvoda koji zadovoljavaju najviše standarde u sigurnosti i zaštiti okoliša
  • Energetski osviještena proizvodnja u tvornici u Güterslohu, koja je certificirana u skladu s ISO 14001
  • Visoka kvaliteta proizvoda i najkraći rok isporuke

Odgovorno djelovanje

Bio-Circle koristi PET ambalažu koja je:

  • Proizvedena od 100% recikliranog materijala 
  • 100% ju je moguće reciklirati

Rezultat ovakvog održivog poslovanja je manje proizvedene plastike te manje otpada.

Načelo održivosti:

  • PET boce se mogu ponovno napuniti iz kante od 20L ili bubnja od 200L što rezultira velikim smanjenjem plastičnog otpada
  • Boca s raspršivačem je ekonomično rješenje, a tekućina je nezapaljiva zbog reduciranog VOC-a

Bočice su vrhunske kvalitete i izdržljivosti, a glava raspršivača je dizajnirana tako da sprječava nepotrebno kapanje tekućine.