Vrijednosti

Zaštita okoliša, održivost i kvaliteta duboko su ukorijenjene u Bio-Circle korporativne vrijednosti. Zbog toga je već 1996. godine implementiran potpuno integrirani sustav upravljanja okolišem, koji u redovitim intervalima certificira Lloyd’s Register Deutschland GmbH u skladu sa smjernicama globalno primjenjive norme DIN EN ISO 14001.

Certifikacija svjedoči o tome da se s resursima upravlja odgovorno - sa sirovinama koje se koriste u proizvodnji, energijom i vodom te s otpadom.


Cjeloviti održivi koncept temelji se na sagledavanju cjelokupnog životnog vijeka proizvoda i sustava, njihovom nadziranju od proizvodnje do uporabe i odlaganja. Kako bi se štedjeli resursi, velik se dio energije koja se troši u proizvodnji, generira u samom proizvodnom pogonu.


Kod razvoja sustava i proizvoda, obraća se posebna pozornost na ostvarivanje visokih performansa te na povećanje ekološke kompatibilnosti. Postojeći procesi kod kupaca čine osnovu za razvoj ovih sistemskih rješenja. Ranije korišteni postupci poboljšani su na način da se štiti okoliš i poboljšava zaštita na radu, a učinkovitost ostaje na visokoj razini, što predstavlja kvalitativno učinkovitu alternativu.


Sistemska su rješenja razvijena za razne primjene i ističu se svojim posebnim karakteristikama koje doprinose zaštiti okoliša i zaposlenika. Te karakteristike uključuju, prije svega, smanjenje opasnih tvari, uštedu resursa, uštedu energije i smanjenje otpada. Primjerice, upotreba filtara i recirkulacijskih sustava omogućuje da se tekućine za čišćenje mogu duže koristiti, što stvara manje otpada. Nadalje, boce s raspršivačem se mogu ponovno napuniti, a ova se radnja potiče i kod kupaca i partnera. Posebnim karakteristikama sustava za čišćenje i deterdženata preuzima se odgovornost za zaštitu okoliša te općenito društva.

VOC*

Europska direktiva o VOC otapalima (1999/13 / EC) ima za cilj znatno smanjiti upotrebu otapala i emisije VOC-a u okoliš, štiteći tako okoliš i ljudsko zdravlje. U razvoju i proizvodnji naših proizvoda veliku pozornost posvećujemo razvoju proizvoda bez VOC-a ili VOC-reduciranih proizvoda. Sredstva za čišćenje na bazi vode mogu u velikom broju u potpunosti zamijeniti otapala. Za razna vrlo hlapljiva otapala nudimo alternativne, jednako efikasne zamjene.

* VOC (Volatile Organic Compound) - hlapljivi organski spojevi, otapala

Clean Blue - energetska učinkovitost

U vrijeme povećanja troškova energije i ograničenih resursa, učinkovita upotreba energije dobiva sve veću važnost u svim sektorima. Sredstva za čišćenje na niskim temperaturama razvijena su za mehaničku i ručnu uporabu. Štede energiju i učinkovito uklanjaju jake onečišćenja već na sobnoj temperaturi. Sredstva za čišćenje mogu se fleksibilno koristiti na svim temperaturama, dijelovi se mogu pravodobno izmjeriti, smanjuje se potrošnja svježe vode, a rizik od površinskog sušenja na dijelovima je manji.

Sigurno u prehrambenoj industriji

U Njemačkoj je čišćenje u prehrambenoj industriji podložno njemačkom Zakonu o hrani, potrošačkoj robi i hrani za životinje (LFGB). Prema poglavlju 2 LFGB, sredstva za čišćenje su roba široke potrošnje. Zabranjeno je stavljati u promet potrošačku robu koja sadrži tvari koje mogu preći na hranu ili površine koje su u kontaktu s hranom. Bio-Circle  sredstva za čišćenje na bazi vode prikladna su za primjenu u prehrambenoj industriji prema odjeljku 31 LFGB, budući da se mogu miješati s vodom te se izbrisati bez ostataka.

NSF International (National Sanitation Foundation)

NSF*

Mnoga Bio-Circle sredstva za čišćenje koja se mogu koristiti u prehrambenoj industriji ima odobrenje NSF-a, što znači da su registrirani i odobreni na međunarodnoj razini. NSF International je neovisna neprofitna organizacija za ispitivanje proizvoda i izdavanje certifikata koja je osnovana u SAD-u i utvrđuje standarde za široku paletu proizvoda za kućanstvo i industriju. NSF registracija korisnicima i inspekcijskim službenicima daje potvrdu da određeni proizvodi udovoljavaju propisima o sigurnosti hrane.

* NSF International (National Sanitation Foundation)

ÖNORM B 5105

Sredstva za čišćenje BIO-CIRCLE L, ALUSTAR 300 i UNO W registrirana su i testirana u skladu s ÖNORM B 5105.
To znači da se mogu preraditi pomoću separatora ulja. Ova sredstva za čišćenje uredno su odvojena jer ulje ne emulgira. Preostale su koncentrirane otpadne tvari koje odgovarajuća tvrtka za odlaganje može zbrinuti. Obrađeno sredstvo za čišćenje ne sadrži mnogo mineralnih ulja i ponovno je spremno za upotrebu. Sredstva za čišćenje testirana u skladu s ÖNORM B 5105 smanjuju otpad i štite okoliš.